Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana osobních údajů (Zapracovaná GDRP)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste našim zákazníkům, odběratelem novinek nebo návštěvníkům webových stránek, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti GDPR (Nařízení na ochranu osobních údajů).

KDO SE STARÁ O VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Jozef Peciar-FREPEART, Bodického 77/8, 03101 Liptovský Mikuláš, IČ: 41857216, DIČ: 1033786391, Zapsaný v živnostenském rejstříku OU-LM-OZP-2017 / 007060-2
č.živnostenského registru 505-6554

 

Nejsme plátci DPH a provozujeme webovou stránku www.frepeart.sk. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybíráme případně dalších zpracovatelů, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE?

Pokud se na nás, během zpracování osobních údajů, budete chtít obrátit, můžete nás kontaktovat emailem frepeart@seznam.cz nebo na telefonním čísle +421904972373.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou uchovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou slovenskou a evropskou legislativou, zejména zákon o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR, a tedy:

    budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
    plněním podle článku 13 GDPR informační povinnosti ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
    umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR.

OBLAST OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěřujete sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

    poskytování služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno, nezbytné pro plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání přístupů apod. ...),
    vedení účetnictví. Když jste našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebujeme abychom vyhověli zákonným povinnostem pro vystavení a evidenci daňových dokladů.
    zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních informací. Pokud jste našim zákazníkem, činíme tak na základě oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

Pokud nejste našim zákazníkům, zasíláme newslettery, pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

    pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích stran nebo využít e-mailovou adresu např. pro marketing a cílení reklamy například na Facebooku nebo Google plus. Váš souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím samostatného formuláře na našich stránkách.

Vaše osobní údaje si ponecháváme na období dle vašeho přání pokud zákon nestanoví jiné lhůty.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme všechny možné (momentálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH DAT TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů, kteří vědí vaše data ochránit.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

    emailová společnost
    Kurýrní společnosti, Slovenská pošta
    google.com, facebook.com, a další sociální sítě
    účetní firma
    heureka.sk

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatelů pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte svá práva.

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup můžete kdykoliv zkontrolovat, které Vaše údaje používáme a můžete je kdykoliv změnit, nebo zcela vymazat.

Pokud se u vás něco změní nebo budou vaše osobní údaje zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (Například odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních informací.)

Právo na přenositelnost. Vaše údaje si můžete kdykoliv stáhnout z naší stránky a použít je pro jakýkoliv účel.

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud budete nejdříve o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních informací. E-maily s informacemi, inspiracemi, články, produkty, službami vám zasíláme, pokud jste náš zákazník, na základě Vašeho oprávněného zájmu.

Pokud našim zákazníkům ještě nejste, posíláme vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejněním by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí pravidla na Ochranu osobních údajů.

INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používáme na svých webových stránkách soubory cookie.

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie slouží k rozlišování jednotlivých návštěvníků, k ukládání uživatelských předvoleb, napomáhají správnému směrování reklam podle preferencí a pod. Konkrétně dochází ke stažení textového souboru z navštívené webové stránky a jeho uložení v počítači.

Jaké cookies se na našich webových stránkách používají?

Cookies můžeme z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dočasné a trvalé. Dočasné cookies jsou odstraněny z počítače po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies zůstávají v počítači dlouhodobě. Tyto využíváme například k rozpoznání zákazníků a ke zjednodušení přihlašování při dalších návštěvách.

Soubory používané na našich stránkách můžeme rozdělit na:

nezbytné cookies

Tyto soubory jsou nezbytně nutné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovali. Například umožňují pamatovat si, v jaké fázi je vaše objednávka.

funkční cookies

Tyto soubory umožňují vylepšovat komfort a účinnost webových stránek. Umožňují například pamatovat si vaše přihlašovací údaje, zajistit bezpečnost vašich údajů po přihlášení.

Cookies zvyšující výkon

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky návštěvníci používají. Tyto informace však nemají osobní povahu a jsou anonymní. Napomáhají například určit, které stránky jsou navštěvovány nejčastěji.

Cookies pro analýzu návštěvnosti, sledování a zlepšování výkonu

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky návštěvníci používají a přes jaké prodejní kanály přicházejí. Tyto informace nemají osobní povahu a jsou anonymní. Napomáhají nám například určit, které stránky jsou navštěvovány nejčastěji nebo jaké naše reklamní aktivity jsou nejefektivnější.

remarketingové cookies

Jedná se zejména o cookies třetích stran, které nám umožňují zobrazovat našim zákazníkům relevantnější obsah a reklamní sdělení a to i na jiných webových stránkách jako jsou ty naše. Tyto cookies používáme v souladu s nastavením vašeho prohlížeče.

Lze odstranit soubory cookie?

Soubory cookie můžete odmítnout nebo úplně odstranit z vašeho prohlížeče případně v jeho nastavení zvolit jaké cookies chcete akceptovat a jaké ne, takto můžete dát nebo odebrat souhlas s jejich používáním. Doporučujeme vám však, z důvodu lepšího uživatelského komfortu povolily cookies při návštěvě našich webových stránek.

Platí od 25.05.2018 a navazuje na Ochranu soukromí.

Ochrana soukromí:


Odeslání objednávky přes e-shop www.frepeart.sk je podmíněno potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů objednavatele ve smyslu definice uvedené v §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů. Jozef Peciar-Frepeart zpracovává osobní údaje fyzické osoby - objednavatele (kupujícího), případně firmy resp. oprávněné osoby, za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Využívá jejich zejména pro vystavení faktury, vyřízení objednávky a doručení objednaného zboží. Naše společnost odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje fyzické osoby nebudou použity pro jiné účely a nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě osob vykonávajících doručování zásilek).

E-shop www.frepeart.sk zpracovává osobní údaje fyzické osoby, případně firmy v tomto rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, při firmě i název firmy, IČO, DIČ.

V případě, že objednatel při registraci nebo objednání zboží označí možnost, že souhlasí s tím, aby mu byly zasílány novinky a jiné komerční informace (tzv. Newsletter), budou mu tyto zasílány na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci nebo objednání zboží. O zrušení zasílání aktuálních a komerčních informací lze kdykoli požádat zasláním e-mailu na adresu: frepeart@seznam.cz nebo přímo v patičce newsletteru.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete za výše uvedených podmínek, jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu. V případě, že si přejete svou registraci v našem e-shopu zrušit, požádejte nás o to e-mailem na adresu: frepeart@seznam.cz