Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné smluvní podmínky

Smluvní / Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, firmy Jozef Peciar-FREPEART (dále jen "prodávající") a jeho zákazníků (dále jen "kupující") a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

Kupující objednáním zboží akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Prodávající dodá zboží na základě objednávky a kontaktních údajů, které má k dispozici z komunikace zákazníka v internetovém obchodě www.frepeart.sk

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen "zboží").

3. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat:

- druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky

- zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- zboží, které bude kvalitně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

- vystavit a přiložit fakturu jako daňový doklad

 

Prodávající nenese odpovědnost za:

- poškození zásilky zaviněné poštou, resp. kurýrní společností

- opožděné dodané zásilky zaviněné poštou, resp. kurýrní společností

- opožděné dodání zásilky zaviněné nesprávně udanou adresou resp. tel. čísla příjemce

- případně nedodání zboží, ke které došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

4. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

- zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

- objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv chyb tyto neprodleně oznámit přepravci

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.
V případě nepřevzetí zboží (na základě objednávky) si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

5. Objednání zboží

Objednávky zboží je možne realizovat prostřednictvím nákupního košíku v e-shopu nebo přímo zasláním objednávky prostřednictvím e-mailu na peha.jmp@gmail.com případně frepeart@seznam.cz

Odesláním objednávky se tato stává pro kupujícího závaznou a zákazník zároveň souhlasí s podmínkami internetového obchodu www.frepeart.sk a prohlašuje, že se s nimi důkladně seznámil. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a zcela vyplnění všech údajů a náležitosti požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky. Po obdržení objednávky Vám bude do 24 hodin v pracovní dny zaslán mail s potvrzením závazné objednávky a informacemi o zboží, době dodání a údaji k platbě. Od tohoto okamžiku vzniká kupní-prodejní vztah.

6. Cena zboží a přepravní

Ceny jsou uvedeny v internetovém katalogu jsou platné v době objednání zboží. Uváděné ceny na www stránkách, resp. e-shopu jsou z DPH!

Ceny pro zákazníky ze zemí EU jsou rozdílné v závislosti na tom, zda jsou určeny pro zákazníky s podnikatelskou registrací nebo ne. DPH neúčtujeme subjektům s platnou evidencí plátce daně z přidané hodnoty se sídlem v zemích EU. Podmínkou neúčtování DPH je pozitivní ověření registrace plátce DPH na web stránkách.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen a na chyby v katalogu nabízeného zboží.
Kupní cena bude považována za zaplacenou až připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením dobírky, případně zaplacením v hotovosti v případě osobního převzetí. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. K ceně zboží je připočteno poštovné a balné ve smyslu podmínek stanovených prodávajícím. Cena poštovného a balného je včetně DPH. K ceně zboží bude připočteno balné a přepravní ve smyslu dalších ustanovení našich obchodních podmínek.

Přepravní resp. poštovné

Zásilky jsou vždy odesílány prostřednictvím České pošty, a.s. na dobírku nebo kurýrní společností, přesnou částku zahlásí, e a zaevidujeme do faktury po zaslání zásilky-balíku na poště.
Dobírkou - zaplatíte až při přebírání zásilky
Slovenská Republika:

Posíláme po připsání prostředků na účet.

do hmotnosti


Doporučený dopis 1. třídy
(Prodejní cena v EUR)


Doporučený list 2. třídy
(Prodejní cena v EUR)

50 g *


1,45 €


1,25 €

100 g


1,60 €


1,40 €

500 g


1,90 €


1,70 €

1 000 g


2,60 €


2,40 €

2 000 g


3,55 €


3,35 €


Česká republika (odesílané ze Slovenska):

 Dle sazebníku České pošty, posíláme doporučeně 1. a 2. třídou po obdržení peněžních prostředků na účet.

7. Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu od závazného potvrzení objednávky, tj obvykle do 1-10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

8. Reklamace zboží (reklamační řád)

Odpovědnost prodávajícího za vady a záruka se řídí podle § 619 a násl. Zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího.

 

Storno objednávky

Ze strany kupujícího (zákazníka):

 

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele má kupující nárok na vrácení zboží (na odstoupení smlouvy) do 14-ti pracovních dnů ode dne převzetí tovaru.Formulár-odstoupení od smlouvy: odstupenie_od_zmluvy_new.doc Je však nezbytné, aby kupující vrátil zboží:

a) nepoškozené,

b) v původním obalu,

c) nepoužité,

d) kompletní, se záručním listem,

e) s dokladem o jeho zakoupení.

f) Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal * u audio, audiovizuálních a datových nosičů, zejména CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a dalších typu nosičů v nabídce prodávajícího. Pokud dojde ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal * zboží.

* Některé tituly CD / MC / VHS / DVD nejsou dodavatelem baleny do ochranné fólie


g) Uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného používání, nekvalitní přehrávací mechaniky nebo nebyly dodrženy stanovené parametry počítače pro instalaci a používání PC CD-ROM a PC DVD-ROM.

V případě, že kupující chce vrátí zboží, musí v první řadě kontaktovat prodávajícího, který mu dá další instrukce. Kupující musí v uvedené lhůtě zboží doručit na adresu firmy Jozef Peciar-FREPEART

V případě dodržení všech výše uvedených podmínek budou peníze za zboží (nikoliv za přepravu, jejíž výška je přesně definovaná v přepravním dokladu) vráceny kupujícímu do 15 dnů ode dne vrácení zboží. Vrácené zboží, který bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude přijat. Náklady na vrácení zboží nese konečný zákazník (kupující).

 

Storno objednávky

Ze strany prodávajícího (provozovatele internetového obchodu nebo jiného dodavatele zboží)

 

Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že objednané zboží se nevyrábí nebo nedodává nebo pokud došlo k výrazné změně cen zboží. V tomto případě prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího. V případě, že hodnota zboží již byla uhrazena, peníze budou kupujícímu bez zbytečného prodlení vráceny.

V případě nezaplacených částky na účet Vaši objednávku po 10-ti pracovních dnech zrušíme.

 

reklamační řád

Odpovědnost prodávajícího za vady a záruka se řídí podle § 619 a násl. Zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího.

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začínají běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Práva a nároky z odpovědnosti za vady má kupující ve smyslu výše uvedených ustanovení občanského zákoníku. Právo z odpovědnosti za vady věci zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době.

 

Reklamace se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho používání. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené uživatelem během standardního používání zboží.

 

Aby mohla být vaše reklamace akceptována, je nutné dodržet několik pravidel:

- po převzetí zboží si pokud možno bez zbytečného odkladu prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při převzetí zboží chyby, je povinností kupujícího oznámit zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

- upozornění: zásilku, která při přebírání jeví známky poškození během přepravy / roztržený obal, deformace, díra apod./ v žádném případě nepřebírejte. Předejdete tak případným komplikacím při reklamaci poškozeného zboží.

- v případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím / v druhu, v množství nebo v ceně / nebo obdržíte se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu, zda neobdržíte žádný doklad o nákupu, je vaší povinností prodávajícího ihned informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

- v případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat doporučeně zpět na adresu prodávajícího spolu s uvedením důvodu reklamace. Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě má ​​za následek neuznání reklamace.

- upozornění: zboží zasílejte pouze balících České pošty, dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata.

 

Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Oprávněná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena na náklady prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující vyměněné zboží převzal, se nepočítá do záruční doby. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

9. Právo na vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 108/2000 Sb. § 12 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku zruší.

10. Nepreberanie zásilek a platby

Při Neprovedení zásilek nebo Neprovedení zásilky budete zařazeni na černou listinu našeho eshopu a nebudete moci objednat další zboží, pokud nezaplatíte škodu za nepřevzatou zásilku v částce 5 € jako škodu za poštovné, vrácení zásilky poštou, balné, fakturu a další škody způsobené Neprovedení zásilky (platí i pro zásilky nepřevzaté v minulosti).

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě www.frepeart.sk v den odeslání nebo oznámení objednávky, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním nebo oznámením objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení platných obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů

Za účelem vyřízení Vaší objednávky požadujeme některé osobní údaje, bez kterých objednávka není možná. Poskytnutí údajů je z vaší strany dobrovolné. Vyplněním objednacího formuláře dáváte souhlas s použitím, zpracováním a uložením Vašich osobních údajů do naší databáze. Kdykoliv máte právo písemně tento souhlas odvolat.

 

Platné od 05.12.2018